Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 46, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
K 46/05 Wyrok z dnia 2007-02-13
Funkcjonariusze celni (Uwaga!
S 4/07 z 4.10.2007, ZU 2007/9A/111)
Z.U. 2007 / 2A / 10
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: