Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 51, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
K 51/05 Wyrok z dnia 2006-09-05
Spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu
Z.U. 2006 / 8A / 100
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: