Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 41, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
K 41/05 Wyrok z dnia 2007-07-02
Ochrona tajemnicy zawodowej radcy prawnego
Z.U. 2007 / 7A / 72
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: