Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 11, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
K 11/05 Wyrok z dnia 2006-06-13
Zasady i tryb przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
Z.U. 2006 / 6A / 65
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: