Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
K 9/11 Wyrok z dnia 2011-07-20
Kodeks wyborczy
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 6A / 61
K 9/11 Postanowienie z dnia 2011-10-04
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 8A / 85
K 8/11 Postanowienie z dnia 2012-01-10
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 1A / 7
K 5/11 Wyrok z dnia 2012-02-28
Zasady ustalania prawa do świadczeń lub ich wysokości Dz.U. 2012..251 z dnia 2012-03-08    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 2A / 16
K 36/11 Postanowienie z dnia 2013-01-10
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 1A / 11
K 36/11 Postanowienie z dnia 2013-01-10
(PDF) Pobierz 1746221 bajtów.Z.U. 2013 / 1A / 11 Dokumenty w sprawie  
K 33/11 Wyrok z dnia 2012-04-18
Dostęp do informacji publicznej (ograniczenie prawa do informacji z uwagi na ważny interes państwa) Dz.U. 2012..473 z dnia 2012-04-30    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 4A / 40
K 31/11 Postanowienie z dnia 2011-11-30
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 9A / 106
K 30/11 Wyrok z dnia 2013-10-08
Odmowa/cofnięcie wyznaczenia obrońcy z urzędu Dz.U. 2013..1262 z dnia 2013-10-29    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 98
K 26/11 Postanowienie z dnia 2011-11-30
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 9A / 105
K 2/11 Postanowienie z dnia 2011-11-30
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 9A / 104
K 17/11 Wyrok z dnia 2013-06-13
Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych Dz.U. 2013..791 z dnia 2013-07-09    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 5A / 58
K 14/11 Wyrok z dnia 2013-01-31
Dochody jednostek samorządu terytorialnego (obowiązek wpłaty do budżetu państwa przez miasta na prawach powiatu tzw. wpłat wyrównawczych) (Uwaga!
S 1/13 z 26.02.2013, ZU 2013/2A/22) Dz.U. 2013..193 z dnia 2013-02-11     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 1A / 7
K 14/11 Wyrok z dnia 2013-01-31
Dochody jednostek samorządu terytorialnego (obowiązek wpłaty do budżetu państwa przez miasta na prawach powiatu tzw. wpłat wyrównawczych) (Uwaga!
S 1/13 z 26.02.2013, ZU 2013/2A/22) (PDF) Pobierz 1746221 bajtów.Z.U. 2013 / 1A / 7 Dz.U. 2013..193 z dnia 2013-02-11     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
K 12/11 Wyrok z dnia 2012-04-03
Zasady ustalania wysokości opłat pobieranych za pobyt w izbie wytrzeźwień Dz.U. 2012..405 z dnia 2012-04-16    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 4A / 37
nowsze 1 2
  • Adres publikacyjny: