Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 30, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
K 30/11 Wyrok z dnia 2013-10-08
Odmowa/cofnięcie wyznaczenia obrońcy z urzędu Dz.U. 2013..1262 z dnia 2013-10-29    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 98
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: