Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/87
1 1A
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 87
sygnaturaopispublikacja
K 1A/87 Postanowienie z dnia 1987-04-01
(OTK1986-1995/t1/1987/4)
Z.U. 1987 / / 4
K 1/87 Orzeczenie z dnia 1987-04-22
w sprawie ubezpieczenia społecznego rolników i ich rodzin (OTK1986-1995/t1/1987/3; OTK 1987 s. 33-56)
Z.U. 1987 / / 3
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: