Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/91
1 3 4 6 7 8 9 11 12 14 15
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 91
sygnaturaopispublikacja
K 9/91 Orzeczenie z dnia 1992-05-11
(OTK1986-1995/t3/1992/cz1/6)
Z.U. 1992 / / 6
K 8/91 Orzeczenie z dnia 1992-01-07
w sprawie ustawy o Straży Granicznej (OTK1986-1995/t3/1992/cz1/5; OTK 1992 cz. I s. 76-84)
Z.U. 1992 / / 5
K 7/91 Orzeczenie z dnia 1992-03-10
(OTK1986-1995/t3/1992/cz1/4)
Z.U. 1992 / / 4
K 6/91 Orzeczenie z dnia 1992-03-23
(OTK1986-1995/t3/1992/cz1/3)
Z.U. 1992 / / 3
K 4/91 Orzeczenie z dnia 1992-02-25
(OTK1986-1995/t3/1992/cz1/2)
Z.U. 1992 / / 2
K 3/91 Orzeczenie z dnia 1992-02-25
(OTK1986-1995/t3/1992/cz1/1)
Z.U. 1992 / / 1
K 15/91 Orzeczenie z dnia 1992-01-29
w sprawie zmiany ustawy budżetowej na 1991 rok i wynagrodzeniach w sferze budżetowej (OTK1986-1995/t3/1992/cz1/8; OTK 1992 cz. I s. 149-164)
Z.U. 1992 / / 8
K 14/91 Orzeczenie z dnia 1992-02-11
w sprawie rent i emerytur (OTK1986-1995/t3/1992/cz1/7; OTK 1992 cz. I s. 93-148)
Z.U. 1992 / / 7
K 12/91 Postanowienie z dnia 1992-06-09
(OTK1986-1995/t3/1992/cz1/15)
Z.U. 1992 / / 15
K 11/91 Postanowienie z dnia 1992-03-25
(OTK1986-1995/t3/1992/cz1/14)
Z.U. 1992 / / 14
K 1/91 Orzeczenie z dnia 1991-05-28
(OTK1986-1995/t3/1991/4)
Z.U. 1991 / / 4
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: