Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/91
1 3 4 6 7 8 9 11 12 14 15
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 14, rok: 91
sygnaturaopispublikacja
K 14/91 Orzeczenie z dnia 1992-02-11
w sprawie rent i emerytur (OTK1986-1995/t3/1992/cz1/7; OTK 1992 cz. I s. 93-148)
Z.U. 1992 / / 7
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: