Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/91
1 3 4 6 7 8 9 11 12 14 15
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 1, rok: 91
sygnaturaopispublikacja
K 1/91 Orzeczenie z dnia 1991-05-28
(OTK1986-1995/t3/1991/4)
Z.U. 1991 / / 4
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: