Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/94
7
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 94
sygnaturaopispublikacja
K 7/94 Postanowienie z dnia 1995-07-10
(OTK 1995 cz. II)
Z.U. 1995 / 1 / 1
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: