Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 90
sygnaturaopispublikacja
K 9/90 Orzeczenie z dnia 1990-12-11
(OTK1986-1995/t2/1990/6)
Z.U. 1990 / / 6
K 8/90 Postanowienie z dnia 1990-12-31
(OTK1986-1995/t2/1990/14)
Z.U. 1990 / / 14
K 7/90 Orzeczenie z dnia 1990-08-22
w sprawie zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin (OTK1986-1995/t2/1990/7; OTK 1990 s. 42-58)
Z.U. 1990 / / 7
K 6/90 Orzeczenie z dnia 1991-02-12
(OTK1986-1995/t3/1991/1)
Z.U. 1991 / / 1
K 5/90 Orzeczenie z dnia 1990-07-24
(OTK1986-1995/t2/1990/4)
Z.U. 1990 / / 4
K 4/90 Postanowienie z dnia 1990-10-03
(OTK1986-1995/t2/1990/13)
Z.U. 1990 / / 13
K 3/90 Postanowienie z dnia 1990-04-11
(OTK1986-1995/t2/1990/12)
Z.U. 1990 / / 12
K 2/90 Orzeczenie z dnia 1990-06-19
(OTK1986-1995/t2/1990/3)
Z.U. 1990 / / 3
K 14/90 Postanowienie z dnia 1991-02-13
(OTK1986-1995/t3/1991/12)
Z.U. 1991 / / 12
K 13/90 Orzeczenie z dnia 1991-01-28
(OTK1986-1995/t3/1991/3)
Z.U. 1991 / / 3
K 12/90 Orzeczenie z dnia 1990-12-04
w sprawie zasad realizacji przedpłat na samochody osobowe (OTK1986-1995/t2/1990/7; OTK 1990 s. 66-78)
Z.U. 1990 / / 7
K 11/90 Orzeczenie z dnia 1991-01-30
w sprawie powrotu nauczania religii do szkoły (OTK1986-1995/t3/1991/2; OTK 1991 s. 27-72)
Z.U. 1991 / / 2
K 10/90 Postanowienie z dnia 1991-02-05
(OTK1986-1995/t3/1991/11)
Z.U. 1991 / / 11
K 1/90 Orzeczenie z dnia 1990-05-08
(OTK1986-1995/t2/1990/2)
Z.U. 1990 / / 2
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: