Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 7, rok: 90
sygnaturaopispublikacja
K 7/90 Orzeczenie z dnia 1990-08-22
w sprawie zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin (OTK1986-1995/t2/1990/7; OTK 1990 s. 42-58)
Z.U. 1990 / / 7
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: