Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/03
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 03
sygnaturaopispublikacja
K 8/03 Wyrok z dnia 2004-05-04
konstytucyjność niektórych przepisów art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Z.U. 2004 / 5A / 37
K 7/03 Postanowienie z dnia 2004-10-12
Z.U. 2004 / 9A / 100
K 5/03 Wyrok z dnia 2003-09-29
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy komercjalizacyjnej, dotyczących zmiany przeznaczenia rezerwy uwłaszczeniowej
Z.U. 2003 / 7A / 77
K 4/03 Wyrok z dnia 2004-05-11
konstytucyjność niektórych przepisów znowelizowanej ordynacji podatkowej
Z.U. 2004 / 5A / 41
K 38/03 Wyrok z dnia 2004-11-08
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Z.U. 2004 / 10A / 104
K 37/03 Wyrok z dnia 2004-03-24
konstytucyjność ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Z.U. 2004 / 3A / 21
K 36/03 Wyrok z dnia 2005-10-04
Wysokość diet za delegacje zagraniczne pracowników zatrudnionych poza sferą budżetową
Z.U. 2005 / 9A / 98
K 35/03 Postanowienie z dnia 2004-02-25
Z.U. 2004 / 2A / 15
K 34/03 Wyrok z dnia 2004-09-21
konstytucyjność przepisów dotyczących obowiązku montowania kas fiskalnych
Z.U. 2004 / 8A / 84
K 33/03 Wyrok z dnia 2004-04-21
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o biopaliwach
Z.U. 2004 / 4A / 31
K 32/03 Wyrok z dnia 2004-03-30
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych
Z.U. 2004 / 3A / 22
K 31/03 Wyrok z dnia 2005-01-10
Minimalne wynagrodzenie za pracę
Z.U. 2005 / 1A / 1
K 30/03 Wyrok z dnia 2005-04-12
Ustawa nowelizująca ustawę o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa "PKP" oraz o gospodarce nieruchomościami. Komunalizacja mienia na rzecz gminy.
Z.U. 2005 / 4A / 35
K 29/03 Wyrok z dnia 2004-03-03
konstytucyjność art. 17 ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji
Z.U. 2004 / 3A / 17
K 27/03 Wyrok z dnia 2005-03-08
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Z.U. 2005 / 3A / 22
nowsze 1 2 3
  • Adres publikacyjny: