Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/03
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 12, rok: 03
sygnaturaopispublikacja
K 12/03 Wyrok z dnia 2004-02-18
konstytucyjność niektórych przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych
Z.U. 2004 / 2A / 8
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: