Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/03
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 31, rok: 03
sygnaturaopispublikacja
K 31/03 Wyrok z dnia 2005-01-10
Minimalne wynagrodzenie za pracę
Z.U. 2005 / 1A / 1
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: