Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/03
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 29, rok: 03
sygnaturaopispublikacja
K 29/03 Wyrok z dnia 2004-03-03
konstytucyjność art. 17 ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji
Z.U. 2004 / 3A / 17
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: