Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/03
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 33, rok: 03
sygnaturaopispublikacja
K 33/03 Wyrok z dnia 2004-04-21
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o biopaliwach
Z.U. 2004 / 4A / 31
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: