Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/98
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 98
sygnaturaopispublikacja
K 9/98 Postanowienie z dnia 2000-03-01
Z.U. 2000 / 2 / 63
K 8/98 Wyrok z dnia 2000-04-12
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Z.U. 2000 / 3 / 87
K 7/98 Wyrok z dnia 1998-10-20
czynsze w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Służbę Więzienną
Z.U. 1998 / 6 / 96
K 6/98 Wyrok z dnia 1999-09-21
przepisy dotyczące zasad pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
Z.U. 1999 / 6 / 117
K 5/98 Wyrok z dnia 1999-03-30
termin wejścia w życie nowych zasad finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg
Z.U. 1999 / 3 / 39
K 37/98 Wyrok z dnia 2000-05-30
renty i emerytury rolnicze
Z.U. 2000 / 4 / 112
K 36/98 Wyrok z dnia 1999-04-13
zasady wypłat zwaloryzowanych udziałów członkowskich w spółdzielniach
Z.U. 1999 / 3 / 40
K 35/98 Wyrok z dnia 1999-03-16
zwolnienia podatkowe dla prowadzących zakład pracy chronionej
Z.U. 1999 / 3 / 37
K 34/98 Wyrok z dnia 1999-06-02
przepisy dotyczące przekwaterowania byłego najemcy bez uprzedniego uzyskania w tej sprawie prawomocnego wyroku sądowego
Z.U. 1999 / 5 / 94
K 33/98 Wyrok z dnia 1999-04-26
zasady udzielania zezwoleń na prowadzenie w celach zarobkowych przewozu osób w Polsce
Z.U. 1999 / 4 / 71
K 32/98 Postanowienie z dnia 2000-03-08
Z.U. 2000 / 2 / 64
K 31/98 Wyrok z dnia 2000-02-29
konstytucyjność przepisów ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Z.U. 2000 / 1 / 6
K 30/98 Wyrok z dnia 1999-06-23
przepisy ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Z.U. 1999 / 5 / 101
K 3/98 Wyrok z dnia 1998-06-24
w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Z.U. 1998 / 4 / 52
K 29/98 Postanowienie z dnia 1999-12-21
Z.U. 1999 / 7 / 172
nowsze 1 2 3
  • Adres publikacyjny: