Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/98
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 18, rok: 98
sygnaturaopispublikacja
K 18/98 Wyrok z dnia 1999-06-07
przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących ulg z tytułu wydatków poniesionych na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej
Z.U. 1999 / 5 / 95
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: