Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/98
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 37, rok: 98
sygnaturaopispublikacja
K 37/98 Wyrok z dnia 2000-05-30
renty i emerytury rolnicze
Z.U. 2000 / 4 / 112
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: