Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/98
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 31, rok: 98
sygnaturaopispublikacja
K 31/98 Wyrok z dnia 2000-02-29
konstytucyjność przepisów ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Z.U. 2000 / 1 / 6
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: