Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/98
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 2, rok: 98
sygnaturaopispublikacja
K 2/98 Wyrok z dnia 1999-03-23
zakaz sprzedaży towarów w sytuacji, gdy nie ma możliwości zarejestrowania obrotu i wysokości należnego z tego tytułu podatku przy użyciu kas rejestrujących
Z.U. 1999 / 3 / 38
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: