Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/98
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 16, rok: 98
sygnaturaopispublikacja
K 16/98 Postanowienie z dnia 1999-12-15
Z.U. 1999 / 7 / 171
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: