Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/98
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 8, rok: 98
sygnaturaopispublikacja
K 8/98 Wyrok z dnia 2000-04-12
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Z.U. 2000 / 3 / 87
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: