Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/98
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 6, rok: 98
sygnaturaopispublikacja
K 6/98 Wyrok z dnia 1999-09-21
przepisy dotyczące zasad pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
Z.U. 1999 / 6 / 117
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: