Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/92
1 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 17 18 19
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 92
sygnaturaopispublikacja
K 9/92 Orzeczenie z dnia 1993-03-02
w sprawie zmian w ustawie prawo celne (OTK1986-1995/t4/1993/cz1/6; OTK 1993 cz. I s. 60-74)
Z.U. 1993 / / 6
K 7/92 Orzeczenie z dnia 1993-04-06
(OTK1986-1995/t4/1993/cz1/7;)
Z.U. 1993 / / 7
K 6/92 Orzeczenie z dnia 1992-12-15
w sprawie wydawania regulaminów bankowych (OTK1986-1995/t3/1992/cz2/27; OTK 1992 cz. II s. 90-96)
Z.U. 1992 / / 27
K 5/92 Postanowienie z dnia 1993-07-14
(OTK1986-1995/t4/1993/cz2/29;)
Z.U. 1993 / / 29
K 4/92 Orzeczenie z dnia 1992-08-20
(OTK1986-1995/t3/1992/cz2/22)
Z.U. 1992 / / 22
K 3/92 Orzeczenie z dnia 1992-12-08
(OTK1986-1995/t3/1992/cz2/26)
Z.U. 1992 / / 26
K 19/92 Postanowienie z dnia 1993-05-05
(OTK1986-1995/t4/1993/cz1/10;)
Z.U. 1993 / / 10
K 18/92 Orzeczenie z dnia 1993-11-30
(OTK1986-1995/t4/1993/cz2/41;)
Z.U. 1993 / / 41
K 17/92 Orzeczenie z dnia 1993-09-29
w sprawie pomocy społecznej (OTK1986-1995/t4/1993/cz2/33; OTK 1993 cz. II s. 297-310)
Z.U. 1993 / / 33
K 14/92 Orzeczenie z dnia 1993-10-19
(OTK1986-1995/t4/1993/cz2/35;)
Z.U. 1993 / / 35
K 13/92 Orzeczenie z dnia 1993-02-16
(OTK1986-1995/t4/1993/cz1/4;)
Z.U. 1993 / / 4
K 12/92 Orzeczenie z dnia 1992-11-03
w sprawie zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin (OTK1986-1995/t3/1992/cz2/24; OTK 1992 s. 51-56)
Z.U. 1992 / / 24
K 10/92 Orzeczenie z dnia 1993-02-23
w sprawie ubezpieczenia społecznego rolników (OTK1986-1995/t4/1993/cz1/5; OTK 1993 cz. I s. 50-59)
Z.U. 1993 / / 5
K 1/92 Orzeczenie z dnia 1992-10-20
w sprawie ustawy o cudzoziemcach (OTK1986-1995/t3/1992/cz2/23; OTK 1992 cz. II s. 27-50)
Z.U. 1992 / / 23
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: