Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/92
1 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 17 18 19
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 5, rok: 92
sygnaturaopispublikacja
K 5/92 Postanowienie z dnia 1993-07-14
(OTK1986-1995/t4/1993/cz2/29;)
Z.U. 1993 / / 29
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: