Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/92
1 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 17 18 19
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 12, rok: 92
sygnaturaopispublikacja
K 12/92 Orzeczenie z dnia 1992-11-03
w sprawie zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin (OTK1986-1995/t3/1992/cz2/24; OTK 1992 s. 51-56)
Z.U. 1992 / / 24
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: