Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/92
1 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 17 18 19
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 10, rok: 92
sygnaturaopispublikacja
K 10/92 Orzeczenie z dnia 1993-02-23
w sprawie ubezpieczenia społecznego rolników (OTK1986-1995/t4/1993/cz1/5; OTK 1993 cz. I s. 50-59)
Z.U. 1993 / / 5
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: