Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
K 9/10 Wyrok z dnia 2012-06-25
Zakres kontroli sądowej nad postępowaniami dyscyplinarnymi wobec adwokatów, radców prawnych, notariuszy i prokuratorów Dz.U. 2012..760 z dnia 2012-07-04    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 6A / 66
K 8/10 Postanowienie z dnia 2011-09-21
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 7A / 79
K 8/10 Wyrok z dnia 2012-07-11
Ogrody działkowe Dz.U. 2012..837 z dnia 2012-07-20    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 78
K 7/10 Wyrok z dnia 2012-05-08
Zasady awansowania sędziów sądów powszechnych Dz.U. 2012..562 z dnia 2012-05-22    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 5A / 48
K 4/10 Wyrok z dnia 2012-10-16
Zasady stwierdzania nieważności lub uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Dz.U. 2012..1150 z dnia 2012-10-23    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 9A / 106
K 3/10 Wyrok z dnia 2012-03-07
Przepisy regulujące dostęp do zawodu radcy prawnego Dz.U. 2012..298 z dnia 2012-03-22    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 3A / 25
K 25/10 Wyrok z dnia 2013-03-13
Zwrot majątku osobom kościelnym oraz gminom żydowskim (udział jednostek samorządu terytorialnego w tzw. postępowaniach regulacyjnych). Dz.U. 2013..432 z dnia 2013-04-08    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 3A / 27
K 25/10 Wyrok z dnia 2013-03-13
Zwrot majątku osobom kościelnym oraz gminom żydowskim (udział jednostek samorządu terytorialnego w tzw. postępowaniach regulacyjnych).
(PDF) Pobierz 1764604 bajtów.Z.U. 2013 / 3A / 27 Dz.U. 2013..432 z dnia 2013-04-08     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
K 21/10 Postanowienie z dnia 2011-11-30
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 9A / 103
K 18/10 Wyrok z dnia 2013-01-08
Przywrócenie terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia Dz.U. 2013..88 z dnia 2013-01-18    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 1A / 2
K 18/10 Wyrok z dnia 2013-01-08
Przywrócenie terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia
(PDF) Pobierz 1746221 bajtów.Z.U. 2013 / 1A / 2 Dz.U. 2013..88 z dnia 2013-01-18     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
K 16/10 Wyrok z dnia 2011-10-11
Wyrażenie zgody na leczenie przez osobę małoletnią
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 8A / 80
K 15/10 Wyrok z dnia 2013-02-26
Pozbawienie prawa wykonywania czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz uzyskania licencji syndyka Dz.U. 2013..351 z dnia 2013-03-14    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 2A / 18
K 15/10 Wyrok z dnia 2013-02-26
Pozbawienie prawa wykonywania czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz uzyskania licencji syndyka
(PDF) Pobierz 896385 bajtów.Z.U. 2013 / 2A / 18 Dz.U. 2013..351 z dnia 2013-03-14     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
K 14/10 Wyrok z dnia 2012-07-25
Dz.U. 2012..867 z dnia 2012-07-31
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2012 / 7A / 82
nowsze 1 2
  • Adres publikacyjny: