Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 16, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
K 16/10 Wyrok z dnia 2011-10-11
Wyrażenie zgody na leczenie przez osobę małoletnią
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 8A / 80
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: