Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 9, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
K 9/10 Wyrok z dnia 2012-06-25
Zakres kontroli sądowej nad postępowaniami dyscyplinarnymi wobec adwokatów, radców prawnych, notariuszy i prokuratorów Dz.U. 2012..760 z dnia 2012-07-04    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 6A / 66
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: