Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 15, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
K 15/10 Wyrok z dnia 2013-02-26
Pozbawienie prawa wykonywania czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz uzyskania licencji syndyka Dz.U. 2013..351 z dnia 2013-03-14    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 2A / 18
K 15/10 Wyrok z dnia 2013-02-26
Pozbawienie prawa wykonywania czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz uzyskania licencji syndyka
(PDF) Pobierz 896385 bajtów.Z.U. 2013 / 2A / 18 Dz.U. 2013..351 z dnia 2013-03-14     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: