Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/88
1 2 3
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 88
sygnaturaopispublikacja
K 3/88 Orzeczenie z dnia 1989-10-04
w sprawie mieszkań funkcyjnych (OTK1986-1995/t2/1989/2; OTK 1989 s. 23-42)
Z.U. 1989 / / 2
K 2/88 Orzeczenie z dnia 1989-05-31
w sprawie gospodarki gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (OTK1986-1995/t2/1989/1; OTK 1989 s. 9-22)
Z.U. 1989 / / 1
K 1/88 Orzeczenie z dnia 1988-11-30
w sprawie zaopatrzenie emerytalnego pracowników i ich rodzin (OTK1986-1995/t1/1988/6; OTK 1988 s. 81-107)
Z.U. 1988 / / 6
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: