Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/88
1 2 3
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 3, rok: 88
sygnaturaopispublikacja
K 3/88 Orzeczenie z dnia 1989-10-04
w sprawie mieszkań funkcyjnych (OTK1986-1995/t2/1989/2; OTK 1989 s. 23-42)
Z.U. 1989 / / 2
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: