Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/88
1 2 3
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 2, rok: 88
sygnaturaopispublikacja
K 2/88 Orzeczenie z dnia 1989-05-31
w sprawie gospodarki gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (OTK1986-1995/t2/1989/1; OTK 1989 s. 9-22)
Z.U. 1989 / / 1
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: