Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/88
1 2 3
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 1, rok: 88
sygnaturaopispublikacja
K 1/88 Orzeczenie z dnia 1988-11-30
w sprawie zaopatrzenie emerytalnego pracowników i ich rodzin (OTK1986-1995/t1/1988/6; OTK 1988 s. 81-107)
Z.U. 1988 / / 6
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: