Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
K 8/07 Wyrok z dnia 2007-03-13
Termin składania oświadczeń majątkowych
Z.U. 2007 / 3A / 26
K 7/07 Wyrok z dnia 2008-09-18
Dysponowanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji użytkowanymi dotychczas lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność prywatną
Z.U. 2008 / 7A / 123
K 66/07 Wyrok z dnia 2008-11-24
Pozbawienie biernego prawa wyborczego
Z.U. 2008 / 9A / 158
K 65/07 Wyrok z dnia 2009-04-23
Zasady przechodzenia na emeryturę nauczycieli przedszkoli niepublicznych
Z.U. 2009 / 4A / 53
K 64/07 Wyrok z dnia 2009-07-15
Spółdzielnie mieszkaniowe
Z.U. 2009 / 7A / 110
K 64/07 Postanowienie z dnia 2009-05-13
Z.U. 2009 / 5A / 76
K 63/07 Wyrok z dnia 2010-07-15
Zróżnicowanie powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (Uwaga!
S 2/10 z 15.07.2010, ZU //) Z.U. 2010 / 6A / -1
K 63/07 Wyrok z dnia 2010-07-15
Zróżnicowanie powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (Uwaga!
S 2/10 z 15.07.2010, ZU 2010/6A/65)
Z.U. 2010 / 6A / 60
K 60/07 Postanowienie z dnia 2008-11-05
Z.U. 2008 / 9A / 0
K 60/07 Postanowienie z dnia 2008-11-05
Z.U. 2008 / 9A / 161
K 6/07 Postanowienie z dnia 2007-11-21
Z.U. 2007 / 10A / 144
K 58/07 Wyrok z dnia 2010-10-26
Zasady finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników
Z.U. 2010 / 8A / 80
K 54/07 Wyrok z dnia 2009-06-23
Działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Z.U. 2009 / 6A / 86
K 53/07 Wyrok z dnia 2009-03-24
Umożliwienie spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym udzielania długoterminowych kredytów hipotecznych
Z.U. 2009 / 3A / 27
K 52/07 Wyrok z dnia 2008-06-27
Wojskowe służby specjalne
Z.U. 2008 / 5A / 88
nowsze 1 2 3 4 5
  • Adres publikacyjny: