Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 29, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
K 29/07 Wyrok z dnia 2010-06-09
Zasady zatrudniania nauczycieli
Z.U. 2010 / 5A / 49
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: