Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 26, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
K 26/07 Postanowienie z dnia 2008-05-13
Z.U. 2008 / 4A / -1
K 26/07 Postanowienie z dnia 2008-06-11
Lustracja
Z.U. 2008 / 5A / 9999
K 26/07 Postanowienie z dnia 2008-05-13
Z.U. 2008 / 4A / 67
K 26/07 Postanowienie z dnia 2008-06-11
Lustracja
Z.U. 2008 / 5A / 91
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: