Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 64, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
K 64/07 Wyrok z dnia 2009-07-15
Spółdzielnie mieszkaniowe
Z.U. 2009 / 7A / 110
K 64/07 Postanowienie z dnia 2009-05-13
Z.U. 2009 / 5A / 76
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: