Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 2, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
K 2/07 Postanowienie z dnia 2007-04-11
Lustracja
Z.U. 2007 / 4A / 0
K 2/07 Postanowienie z dnia 2007-04-11
Lustracja
Z.U. 2007 / 4A / 43
K 2/07 Wyrok z dnia 2007-05-11
Lustracja
Z.U. 2007 / 5A / 48
K 2/07 Postanowienie z dnia 2007-07-11
Sprostowanie uzasadnienia wyroku
Z.U. 2007 / 7A / 88
K 2/07 Postanowienie z dnia 2007-09-19
Z.U. 2007 / 8A / 101
K 2/07 Postanowienie z dnia 2008-05-28
Z.U. 2008 / 4A / -1
K 2/07 Postanowienie z dnia 2008-05-28
lustracja
Z.U. 2008 / 4A / 75
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: