Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 14, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
K 14/07 Wyrok z dnia 2009-06-30
Brak odpowiednio długiego okresu dostosowawczego do sytuacji występowania dwóch świąt w jednym tygodniu
Z.U. 2009 / 6A / 87
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: