Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 8, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
K 8/07 Wyrok z dnia 2007-03-13
Termin składania oświadczeń majątkowych
Z.U. 2007 / 3A / 26
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: