Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 21, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
K 21/07 Postanowienie z dnia 2008-10-20
zasady ustalania okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
Z.U. 2008 / 8A / 0
K 21/07 Postanowienie z dnia 2008-10-20
zasady ustalania okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
Z.U. 2008 / 8A / 149
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: