Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 54, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
K 54/07 Wyrok z dnia 2009-06-23
Działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Z.U. 2009 / 6A / 86
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: