Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 44, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
K 44/07 Wyrok z dnia 2008-09-30
Zakres swobody organów administracji publicznej w podjęciu decyzji o zniszczeniu cywilnego statku lotniczego (Uwaga!
S 4/08 z 28.10.2008, ZU 2008/8A/152)
Z.U. 2008 / 7A / 126
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: