Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 47, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
K 47/07 Wyrok z dnia 2009-05-19
Wypłata przez gminę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne
Z.U. 2009 / 5A / 68
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: