Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 17, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
K 17/07 Wyrok z dnia 2010-10-14
Brak możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu wydanego w pierwszej instancji
Z.U. 2010 / 8A / 75
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: